Szanowni Państwo !

 

            Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 marca 2006r. nastąpiła konsolidacja ALCHEM GRUPY Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu z IRMECO IRREK Sp.z o.o. w Bielsku-Białej. Skonsolidowane podmioty będą działać pod marką i w ramach ALCHEM GRUPY Sp. z o.o. Firma IRMECO IRREK Sp. z o.o. będzie nadal funkcjonować do czasu realizacji wszystkich dotychczasowych zobowiązań.

 

            Przeprowadzona konsolidacja ma na celu przede wszystkim poprawę obsługi Odbiorców poprzez:

-           bliski i bieżący kontakt bezpośredni z odbiorcami – obsługa Odbiorców krajowych prowadzona będzie przez 7 oddziałów z biurami handlowymi i magazynami położonymi w 9 miejscowościach, tj. Warszawie, Toruniu, Białymstoku, Rzeszowie, Bielsku-Białej, Tarnowskich Górach, Wrocławiu, Ostrowie Wielkopolskim i Poznaniu,

-           dalsze podwyższenie poziomu profesjonalizmu Handlowców,

-           poszerzenie zakresu oferty handlowej, poprawę jej atrakcyjności cenowej i skrócenie czasu realizacji dostaw.

 

ALCHEM GRUPA wdraża obecnie rozwiązania organizacyjne mające zagwarantować szybką i pełną realizację wskazanych powyżej celów.

 

Zarządy firm ALCHEM GRUPY Sp. z o.o. i IRMECO IRREK Sp. z o.o. zapewniają, że od 1 marca br. do Państwa dyspozycji pozostanie nadal ten sam zespół doświadczonych fachowców, który w nowej strukturze organizacyjnej w ramach ALCHEM GRUPY Sp. z o.o. będzie mógł zagwarantować jeszcze wyższy poziom obsługi. Za wszelkie sugestie usprawnień współpracy będziemy bardzo wdzięczni.

 

Prosimy, aby począwszy od 1 marca br. wszystkie dokumenty we wzajemnych kontaktach kierować i adresować na:

ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.

Oddział Śląsk

Ul. Kasprowicza 9/2

43-300 BIELSKO-BIAŁA

 

Numery telefonów stacjonarnych, faxów i telefonów komórkowych pozostają bez zmian. Dotychczasowe adresy mailowe nadal będą funkcjonować, a dodatkowo uruchomione zostały adresy:

bielskobiala@alchem.com.pl

jgaweda@alchem.com.pl

i dalsze osobowe wg schematu jak dla Janusza Gawędy: pierwsza litera imienia, nazwisko, @alchem.com.pl

(bez polskich znaków i spacji).

 

W kontaktach bieżących Kontrahenci uzyskają wszelkie niezbędne  dla nich informacje  .

 

Zarząd ALCHEM GRUPY żywi przekonanie, że wszyscy dotychczasowi Kontrahenci obu firm zaaprobują opisane zmiany organizacyjne mające sprzyjać dalszej owocnej współpracy.

 

 

Pozostajemy z wyrazami szacunku

 

 

Zarząd ALCHEM GRUPY Sp. z o.o.                     Zarząd IRMECO IRREK Sp. z o.o.